Ambtenaren moeten eigenlijk 22 procent pensioenbijdragen betalen

(tijd) - Het pensioenstelsel voor ambtenaren werkt alleen met bijdragen voor de overlevingspensioenen. De rustpensioenen in de overheidssector vallen rechtstreeks ten laste van de schatkist, als een vorm van uitgesteld loon. Was dat niet het geval, dan moesten de ambtenaren 22 procent pensioenbijdragen betalen, om te kunnen spreken van een financieel evenredige behandeling met de werknemers uit de privé-sector. Een en ander blijkt uit berekeningen van het Instituut voor Sociaal Recht (KUL).Er is niet één sociale zekerheid in België, er zijn er drie. Zelfstandigen, ambtenaren en werknemers uit de privé-sector hebben na de Tweede Wereldoorlog elk hun eigen stelsel op poten gezet. De drie stelsels dekken grotendeels dezelfde risico's (met uitzondering van werkloosheid), maar de omvang van de sociale bescherming verschilt sterk. Daar komt nog bij dat de voorwaarden waaronder zelfstandigen, ambtenaren en werknemers recht hebben op een bepaalde sociale zekerheidsuitkering, erg uiteen lopen. En ook de manier waarop die uitkering berekend wordt, is anders.