Advertentie
Advertentie

AMBTENAREN - ONBESCHIKBAA

10% van ambtenaren is onbeschikbaar (tijd) - Ruim 10% van de nationale ambtenaren is onbeschikbaar voor de dienst. Eén op tien ambtenaren is immers in loopbaanonderbreking, met verlof zonder wedde of gedetacheerd naar een ministerieel kabinet. Dit blijkt uit de antwoorden van de nationale ministers op een parlementaire vraag van VU-senator Bob Van Hooland.