Ambtenarenakkoord blijft op de sporen staan

(tijd) - Het nationaalcomité van de ABVV-ambtenarenbond ACOD heeft gisteren het ontwerp-akkoord goedgekeurd waarover de syndicale onderhandelaars en de vertegenwoordigers van de diverse overheden op 24 april overeenstemming bereikten in het zogenaamde comité A. Het akkoord bevatte een aantal toezeggingen inzake de arbeidsherverdeling en de algemene principes van het ambtenarenstatuut in alle geledingen van de openbare sector. Het werd een beetje beschouwd als de publieke tegenhanger van het 'Toekomstcontract' maar is blijkbaar een beter lot beschoren.