Ambtenarenbeleid

In de Tijd van 6 juni leveren de CCOD-secretarissen kritiek op het ambtenarenbeleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hun boodschap is niet alleen op een aantal plaatsen manifest inhoudelijk niet correct, maar is bovendien negatief tendentieus en naar mijn aanvoelen absoluut niet de weergave van de mentaliteit en het engagement van het merendeel van de Vlaamse ambtenaren.