Advertentie
Advertentie

Ambtenarenbonden ballen nogmaals hun vuisten

(tijd/belga) - Naar schatting 15.000 ambtenaren - de organisatoren spraken over 25.000 tot 30.000 - trokken gisteren door de straten van Brussel om de overheden van het land onder druk te zetten voor hun eisen, waarbij vooral het behoud van de werkgelegenheid en het ambtenarenpensioen centraal stonden. De opkomst was wel een stuk kleiner dan de vakbonden gehoopt hadden. Er was geen algemeen stakingsparool gegeven. In enkele openbare diensten, zoals De Lijn, de BRTN en de Regie der Luchtwegen werd het werk toch neergelegd.De betoging was het voorlopige hoogtepunt van een sensibiliseringscampagne die de drie ambtenarenbonden sinds december vorig jaar voeren. Ze proberen de verzamelde overheden van het land daarmee te herinneren aan een aantal beloftes die ze in een in mei ondertekend protocol-akkoord deden. Alle regeringen samen deden toen toezeggingen voor arbeidsherverdeling, het respecteren van het ambtenarenstatuut en de vastheid van betrekking. Maar volgens de bonden treuzelen vooral de gewesten en gemeenschappen met het uitvoeren van die beloftes. Zo zouden arbeidsherverdelende maatregelen, zoals de invoering van een vierdaagse werkweek, nauwelijks tot extra banen leiden.