Ambtenarenbonden blijven mobiliseren

(tijd/belga) - Met een nationale concentratie heeft gisteren ook de socialistische ambtenarenbond ACOD het startschot gegeven voor een nieuwe mobilisatie van zijn achterban. Minister van Ambtenarenzaken Flahaut (PS) probeerde olie op de golven te gieten met een belofte dat de ambtenaren toch een stuk van hun eerder uitgestelde eindejaarspremie voor 1 januari konden krijgen. Maar dat gebaar had een boomerangeffect toen bleek dat daarvoor gewoon geen geld is. Ondertussen sleept het overleg in de privé-sector zich naar zijn einde.De christelijke overheidsbonden waren vorige week al gestart met provinciale meetings (zie Tijd van 5-12). De socialistische ACOD koos gisteren voor een nationale concentratie. Op de Heizel in Brussel kwamen enkele duizenden militanten opdagen. Door het succes van de concentratie waren er in sommige openbare diensten nogal wat afwezigheden. Zo wachtten een aantal reizigers in Antwerpen en Gent vruchteloos op hun bus van De Lijn. Het is de bedoeling om de acties in januari te laten uitmonden in een gemeenschappelijke betoging.