Ambtenarenbonden gaan opnieuwstaken en betogen

(tijd) - De ambtenarenbonden schakelen na de actiedag van 13 februari over naar een hogere versnelling. Vrijdag kondigen ze een actieprogramma aan dat zowel betogingen als stakingsdagen zal bevatten. Ook de doelgroep wordt uitgebreid. Terwijl 13 februari zich enkel op de federale ministeries richtte, geldt de nieuwe oproep voor de hele openbare sector. De bonden hopen zo hun eis voor een CAO met 4 procent opslag kracht te kunnen bijzetten.