Advertentie
Advertentie

Ambtenarenbonden gaan staken tegen Copernicus

De twee grote ambtenarenvakbonden ACOD en CCOD gaan op 13 februari een dag staken tegen het Copernicusplan voor de federale administratie. Die staking wordt gecombineerd met een meeting in Brussel. Mogelijk wordt er ook betoogd.Met die beslissing om meteen te gaan staken slaan de bonden een paar etappes over. Normaal begint men met meetings en betogingen, om pas daarna naar het stakingswapen te grijpen. Maar volgens ACOD-ondervoorzitter Frans Fermon hebben de vakbonden lang genoeg geduld geoefend. De vakbondsleider zegt dat de bonden helemaal niet gekant zijn tegen een hervorming die gericht is op een depolitisering en een betere dienstverlening aan de bevolking. Maar we hebben de grootste twijfels of dit plan die principes zal realiseren. Net als de PS struikelen de bonden vooral over wat ze als een sluipende privatisering van de top van de administratie beschouwen, met de invoering van tijdelijke mandaten en het aantrekken van managers uit de privé-sector. Ze vrezen dat die lijn vroeg of laat doorgetrokken wordt naar de hele ambtenarij.Op dit moment geldt het stakingsparool enkel voor de federale ministeries. Maar volgens Fermon is het nog altijd mogelijk dat de gewesten of de overheidsbedrijven zich bij het actiefront voegen. Ook daar is de onzekerheid groot. IB