Ambtenarenoverleg wordt op vaste sporen gezet

(tijd) - Premier Dehaene zat gisteren voor de tweede keer dit jaar het comité A voor, het hoogste overlegorgaan binnen de openbare sector. Het is de bedoeling dat het overleg met de ambtenarenbonden nog voor de zomer tot een nieuw intersectoraal akkoord leidt.Na een stille periode beleeft het sociaal overleg een ware 'revival'. Terwijl premier Dehaene maandag voor de eerste keer officieel de sociale partners uit de privé-sector ontmoet om samen op zoek te gaan naar een 'tewerkstellingscontract', zat hij gisteren voor de tweede keer dit jaar aan tafel met de top van de ambtenarenbonden. Tijdens een eerste bijeenkomst op 18 januari van het comité A was de regering erin geslaagd om het gevaar van een ambtenarenstaking af te wenden door een aantal toezeggingen te doen over de werkgelegenheid in de openbare sector en het behoud van het ambtenarenstatuut.