Amendementen grondwet in Zuid-Afrika aanvaard

KAAPSTAD (reuter/tijd) - Het Zuidafrikaanse parlement is woensdag akkoord gegaan met amendementen op de grondwet die de blanke en zwarte konservatieven moeten overhalen alsnog deel te nemen aan de eerste demokratische verkiezingen van eind april. Het akkoord van het parlement kwam kort na de toezegging van Zoeloe-leider Mangosuthy Buthelezi om zijn Inkatha Partij in te schrijven voor de verkiezingen. Na een lang gesprek met ANC-leider Nelson Mandela beloofde Zoeloe-leider Buthelezi dat zijn Inkatha Partij zich op de valreep toch zal inschrijven voor de Zuidafrikaanse verkiezingen op 27 april, waardoor een bloedblad kan worden vermeden. Het gaat evenwel om een voorlopige inschrijving en het zal afhangen van de bepalingen in de grondwet of Inkatha definitief zal deelnemen aan de verkiezingen, zo verduidelijkte Buthelezi.