American Brands verwacht nog steeds rekordjaar

De Amerikaans producent voor konsumentenartikelen American Brands diende in het derde kwartaal een winstdaling te inkasseren. De nettowinst ging van 230,8 naar 187,1 miljoen dollar. Nietegenstaande dit winstverlies bleef het resultaat over negen maanden nagenoeg gelijk (585,4 miljoen dollar) met dat van vorig jaar. American Brands verwacht nog steeds dat 1991 een rekordjaar wordt.