Amerika domineert twintigste eeuw

(tijd) - De 20ste eeuw werd in ekonomisch opzicht zonder enige twijfel gedomineerd door de Verenigde Staten. Hoewel de forse groei de laatste decennia van deze eeuw wat is verminderd, zeker in vergelijking met enkele opkomende landen uit Zuid-Oost-Azië, zullen de Verenigde Staten in 2010 nog altijd het rijkste land ter wereld zijn, gerekend naar het bruto binnenlands produkt (BBP) per hoofd van de bevolking. Het grootste BBP in het jaar 2010 zal evenwel gevormd worden door China met 6,2 biljoen VS-dollar, dit vooral door de geschatte 1,44 miljard inwoners op dat ogenblik. Opvallend is dat de lijst van de machtigste landen tegen 2010 weinig verschilt met de reële lijst die bij het begin van de eeuw werd opgesteld. Slechts enkele landen hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt, namelijk Brazilië en Japan.