Amerika mist het lef om zijn ekonomische problemen aan te pakken

(tijd) - Het ekonomisch beleid in de VS draait om secundaire problemen. De hete hangijzers worden - met medeplichtigheid van de man in de straat- uit de weg gegaan, 'omdat niemand het lef heeft om ze aan te pakken' Dat is de centrale stelling die de Amerikaanse professor Paul Krugman ontwikkelt in zijn jongste boek 'The age of diminished expectations'. Dat daarbij een aantal belangrijke ekonomische denkbeelden van hun voetstuk worden gelicht, is Krugman, als 'enfant terrible' van de Amerikaanse ekonomengilde, aan zichzelf verplicht. Dat 'enfant terrible' zou inmiddels wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als de prof. die zijn volk ekonomie leerde. Krugman bezit immers de gave om complexe ekonomische hangijzers, zoals het overheidstekort en het werkloosheidsprobleem, op een ongewoon verhelderende manier uit de doeken te doen. Paul Krugman schrijft over ekonomie op een direkte manier en zonder een blad voor de mond te nemen. Dit doet echter niets af aan zijn akademische kwaliteiten, die hem volgens velen de ideale kandidaat voor de Nobelprijs ekonomie maken (ware het niet dat hij daarvoor naar de gangbare normen nog zo'n dertig jaar te jong is).