Amerikaans begrotingstekort valt scherp terug

WASHINGTON (reuter) - Het tekort op de federale begroting van de Verenigde Staten is tijdens de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar 1996 (oktober-januari) met 37 procent gedaald tegenover dezelfde periode een jaar eerder.