Amerikaans Congres deelt in Washington DC de lakens uit

(tijd) - Brussel als 'Europees district' zou geen unicum zijn. Ook de Amerikaanse hoofdstad Washington DC heeft een speciaal statuut. De Amerikaanse grondwet van 1787 gaf het Congres het recht een speciaal district, dienend als zetel van de regering, te 'creëren, en te besturen'. In 1791 had president Washington een locatie gekozen voor de vestiging van de Amerikaanse hoofdstad, het latere Washington DC.