Advertentie
Advertentie

Amerikaans parlement plant verlaging van inkomstenbelasting met 10 procent

WASHINGTON (bloomberg/tijd) - In de Verenigde Staten groeit stilaan een parlementaire consensus over een verlaging van de inkomstenbelasting met 10 procent. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn het bijna eens over een gezamenlijk voorstel dat zij zullen voorleggen aan het Witte Huis. Maar president Bill Clinton ziet de voorstellen van het parlement niet goed zitten.Clinton vreest dat de 'overdreven' belastingverlaging financiële middelen zal onttrekken aan het onderwijs; de militaire paraatheid zal ondermijnen; en de financiële redding van de ziekteverzekering voor bejaarden zal bemoeilijken.