Advertentie
Advertentie

Amerikaans - Russisch graanoverleg hoopvol gestart

Afgelopen zaterdag is de eerste ronde gehouden van de Amerikaans-Russische besprekingen die moeten leiden tot een nieuw vijfjarig graanakkoord. Na afloop toonden beide partijen zich erg tevreden over het eerste resultaat. Beide delegaties spraken van een vruchtbaar overleg. De vlotte gang van zaken wordt toegeschreven aan de sterk verbeterde betrekkingen tussen de beide grootmachten. Van de Sovjetunie wordt gezegd dat het land na twee opeenvolgende goede graanoogsten in een beduidend sterke onderhandelingspositie staat dan enkele jaren geleden toen het eerste Lange Termijn-graanakkoord werd gesloten.