Advertentie
Advertentie

Amerikaanse banken boeken opnieuw rekordwinst in '94

WASHINGTON (reuter/tijd) - De Amerikaanse commerciële banken behaalden vorig jaar een gezamenlijke nettowinst van 44,7 miljard dollar, ruim anderhalf miljard meer dan het rekordcijfer van 1993. De banken profiteerden vooral van stijgende rente-inkomsten en lagere kredietprovisies.Een en ander blijkt uit cijfers van de Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), de overheidsinstelling die Amerikaanse banktegoeden verzekert. De FDIC rekende uit dat de winsten in het vierde kwartaal terugvielen tot 10,7 miljard dollar in vergelijking met 10,8 miljard in dezelfde periode van '93. Die terugval was het gevolg van een verlies van 914 miljoen dollar op de verkoop van effekten uit de bancaire portefeuilles. Over heel het jaar gingen de winsten lichtjes omhoog, toch voldoende voor een nieuw rekordniveau. De netto rente-inkomsten stegen met 7,3 miljard dollar, terwijl de nieuwe kredietprovisies met 5,9 miljard terugvielen. De winst uit de handel in deviezen en afgeleide produkten kalfde evenwel met ongeveer 3 miljard dollar af. Dat was het gevolg van de turbulenties op de financiële markten.