Advertentie
Advertentie

Amerikaanse banken pakken uit met behoorlijke resultaten

(tijd) - De grootste Amerikaanse commerciële banken presteerden vorig jaar zeer behoorlijk ondanks de inkrimpende intermediatiemarge en de lagere inkomsten uit niet-rentegebonden verrichtingen. Deze goede prestaties zijn mede het gevolg van de belangrijke terreinwinst die de banken boekten in de sektor van de kredietkaartverkoop.De scherpe rentestijgingen en de verscherpte konkurrentie in de markt van de leningen drukten vorig jaar op de intermediatiemarge van de Amerikaanse commerciële banken. De intermediatiemarge drukt het verschil uit tussen de rente die banken betalen aan hun depositohouders en de rente die zij ontvangen op hun leningen. De minderinkomsten uit de rentemarge werden evenwel gekompenseerd door een groter omzetvolume in de kredietmarkt. Bovendien konden de banken hun voorzieningen op dubieuze vorderingen afbouwen dank zij de sterke ekonomische groei.