Amerikaanse Centrale Bank geeft sterk signaal

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zette het derde millennium krachtig in. Voorzitter Greenspan gaf onmiddellijk een sterk signaal aan de markt door het centrale rentetarief met 0,5 procentpunten te verlagen. Deze beslissing werd ingegeven door de verdere verzwakking van de economische activiteit in de VS. Met name het zwakkere consumentenvertrouwen en de lagere kleinhandelsverkopen baarden de Fed zorgen. De aanhoudende stroom van tegenvallende economische cijfers leidde ertoe dat de financiële markten op een verdere verlaging van het centraal rentetarief gingen anticiperen. Dit bleek het correcte standpunt te zijn aangezien de Fed afgelopen woensdag in haar zeswekelijkse openmarktcomité tot een verdere verlaging van 0,5 procentpunten tot 5,5 procent overging.Nu de Griekse drachme opgegaan is in de Europese eenheidsmunt, hebben we onze rentetabel herschikt. We kijken in oostelijke richting en voegen Polen toe aan de tabel. Polen is nog steeds een hoogrentende markt, in tegenstelling tot landen zoals Tsjechië en Slovakije. Als kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie kan Polen een van de toekomstige renteconvergentielanden worden. De Poolse economie vertoont echter nog een aantal grote zwakheden, zoals een aanzienlijk tekort op de lopende rekening, een werkloosheidsgraad van 15 procent en een prijsinflatie van 8,5 procent. Frank REYNAERT Fortis Investment Management