Amerikaanse economie in betere doen dan gedacht

WASHINGTON (bloomberg) - De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,4 procent op jaarbasis. Dat is het dubbele van de raming van eind januari. Economen hadden een opwaartse bijstelling tot 1 procent voorspeld. In juli-september boekte het bruto binnenlands product (BBP) nog een winst van 4 procent op jaarbasis. Het ministerie van Handel maakte deze cijfers vrijdag bekend.De herziening van het groeicijfer is te danken aan de consumenten en de investeringen en voorraden van de bedrijven. Het verbruik van de gezinnen nam in oktober-december met 1,5 procent op jaarbasis toe, beter dan de eerst gemelde 1 procent, na 4,2 procent in het derde kwartaal. De consumptie van de gezinnen tekent voor twee derde van het BBP.De investeringen van de bedrijven stegen met 4,5 procent op jaarbasis, boven de 3,1 procent gemeld in januari, na een krimp van 0,3 procent in het derde kwartaal. De voorraden van de bedrijven namen in het vierde kwartaal met 24,7 miljard dollar op jaarbasis toe na een klim van 18,8 miljard het kwartaal voordien. In januari was de toename voor oktober-december geschat op amper 3,3 miljard.De groei van de uitgaven van de overheid versnelde van 2,9 procent in het derde kwartaal tot 4,9 procent tijdens de laatste drie maanden van het jaar, iets beter dan de 4,6 procent die aanvankelijk was gemeld.Het saldo van de buitenlandse handel, de export min de import, trok 1,4 procentpunt van de groei in het vierde kwartaal. Indien het saldo nul zou zijn geweest, had de expansie in oktober-december 2,8 procent op jaarbasis bedragen.De BBP-deflator, een brede maatstaf voor de evolutie van de inflatie, bedroeg 1,6 procent op jaarbasis, minder dan de 1,8 procent waarvan men eerst was uitgegaan.