Advertentie
Advertentie

Amerikaanse ekonomische groei valt in 1995 en 1996 lager uit dan was geraamd

WASHINGTON (reuter/afp) - De regering van de VS heeft haar ramingen voor de ekonomische groei verlaagd tot 2,4 procent dit jaar en 2,5 procent in 1996. Dit blijkt uit de gisteren door president Bill Clinton ingediende begroting. Vorig jaar augustus ging Washington nog uit van groeiramingen van respektievelijk 2,7 en 2,6 procent. In 1994 dikte het bruto binnenlands produkt (BBP) met een krachtige 4 procent aan.De werkloosheidsgraad zal gunstiger evolueren dan een half jaar geleden gedacht. De raming voor dit jaar is verlaagd van 6,2 tot 5,8 procent en die voor 1996 van 6,1 tot 5,9 procent. De inflatie zal zowel in 1995 als 1996 zo'n 3,2 procent bedragen. Het rentepeil zal dan weer hoger uitvallen dan in de zomer geraamd: voor schatkistpapier met een looptijd van drie maanden voorspelt de regering een gemiddelde rente van 5,9 procent dit jaar en van 5,5 procent in 1996. Voor tienjarige staatsobligaties wordt het 7,5 en 7,2 procent.