Amerikaanse obligaties in de kijker

(tijd) - Met de precaire situatie van verschillende Japanse banken en beursmakelaars staan Amerikaanse staatsobligaties volop in de schijnwerpers. Met 321,2 miljard yen (90 miljard frank) Amerikaanse 'Treasuries' in portefeuille, zijn Japanse investeerders de belangrijkste investeerders in Amerikaans staatspapier. Het gevaar is niet denkbeeldig dat Japanners winst zullen nemen op hun posities en de gerealiseerde winsten zullen repatriëren naar het thuisland om hun financiële problemen op te lossen, vrezen sommigen. Fors lagere Amerikaanse obligatiekoersen zouden het gevolg zijn.