Amerikaanse renteverhoging haalt inflatievrees uit de markt

De obligatiemarkten waren eerder afwachtend ingesteld in het begin van de week. Na de renteverhoging van verleden week in Euroland was het uitkijken geblazen naar de acties die de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) deze week zou ondernemen. De voorspellingen werden bewaarheid met een renteverhoging met 0,25 procent waardoor de Amerikaanse Fed Funds op een volle 6 procent komen te staan. De rentecurve in de verenigde Staten is intussen behoorlijk invers geworden met de korte rente op 6 procent en de lange dertigjarige obligaties die net onder 6 procent noteren. Slechts tussen de depositorente en de 1-jarige obligaties kan nog van een positieve rentecurve gewaagd worden. Dit fenomeen is deels te wijten aan het vertrouwen dat beleggers hebben in de adequate acties van de Centrale Bank om via renteverhogingen de inflatie onder controle te houden. Aan de andere kant is er de verminderende behoefte om staatsfinanciering te vinden via obligatie-uitgiftes. Dit laatste zou aanleiding geven tot schuldterugkoop a rato van zowat 2 miljard dollar per maand. Gezien de enorme beleggingsbehoeften van fondsen allerhande, een niet te verwaarlozen bedrag. De relatieve schaartse die hierdoor ontstaat, vertaalt zich in hogere prijzen en de almaar toenemende inversie van de rentecurve.De renteverhoging kadert natuurlijk binnen de wensen van de centrale bank om de groei onder controle te houden. De inflatoire spanningen blijven alvast best aanvaardbaar, aangezien de olieprijzen nu opnieuw beginnen te dalen en dat de inflatoire druk hoofdzakelijk vanuit de energieprijzen leek te komen. De markten blijven er bovendien van overtuigd dat ook op de komende vergadering van de Fed, op 16 mei, er een renteverhoging zal plaatsvinden (waarschijnlijk 0,25%). Met de jongste verhoging komen we intussen tot de 5de verhoging op rij sinds juni vorig jaar.In Europa gingen we in het zog van de renteverhoging blijvend sterker noteren. De Amerikaanse renteverhoging sloot zich mooi aan bij de Europese en dit gaf vertrouwen. Ook in Europa blijft de inflatie best mee te vallen en dat kon de beleggers slechts steunen in hun overtuiging dat de huidige rente eventueel nog lager kan. De Duitse inflatiecijfers leken reeds mee te vallen vanuit de producentenprijzen en de cijfers van de deelstaten aangaande inflatie die donderdag uitgebracht werden, deden het aanwezige sentiment beklijven. De euro, als munt, biedt wat minder potentieel voor het ogenblik. De schommelingsmarge tussen 0,96 en 0,97 tegen de dollar bleef intact, maar de balans helt toch wat meer over in het voordeel van de dollar.Het uitgiftevolume liet zich deze week van de leuke kant zien, met een meer dan behoorlijke beleggersappetijt, en een mooi aantal nieuwe leningen. Heel wat grotere investeerders, die eerder afwachtend waren gebleven de eerste maanden van het jaar, kozen eieren voor hun geld en stapten voluit in. Daar bovenop werden heel wat investeerders bereid gevonden de obligaties in portfolio op 2- tot 5-jarige looptijd van de hand te doen voor investeringen tussen 10 en 30 jaar.De dollarleningen waren eerder gering in aantal maar zeker de uitgifte voor Freddie Mac deed flink wat stof opwaaien. Uiteindelijk geniet deze debiteur immers een soort van garantie door de Amerikaanse staat. Deze zou echter in de toekomst, voor dit soort agencies (ook Fannie Mae valt onder dit statuut), kunnen verdwijnen nadat een voorstel in die zin op de proppen kwam. De Clinton Administratie verklaarde zich immers akkoord dat er een wetgeving zou komen die de overheidssteun aan zowel Fannie Mae als Freddie Mac zou verminderen. Deze twee zijn de grootste aanbieders van hypothecaire leningen, hoewel zij niet steeds direct bij het toestaan van de lening betrokken zijn. Dit was echter niet echt naar de zin van de potentiële investeerders die in deze reusachtig grote, liquide uitgiften voor dit type emittent een valabel alternatief vinden voor de minder vlot verkrijgbare staatsleningen. Bovendien zijn er eveneens vlot verhandelbare afgeleide producten verhandeld op deze uitgiften die inderdaad het verminderde uitstaand bedrag op Amerikaanse staatsuitgiften concurrentie kunnen aandoen. Uiteindelijk verloor deze emissie zijn sex appeal door al dit gedoe, hoewel er aangaande dit alles niets beslist is. De agencies-obligaties kregen een behoorlijke dreun te verwerken en de verkopers waren duidelijk aan de overhand. De emissie met vlottende rente konden vlot de diverse geldmarktfondsen aanspreken maar een erg diepgaande vraag was er niet op het Europese vasteland.De Poolse zloty leek deze week wel terug van weg geweest. De emissie verdwenen meestal in gespecialiseerde portfolios, hoewel er toch opnieuw een hernieuwde interesse van de Benelux-investeerders merkbaar werd. Ondanks het nodige Poolse convergentiepotentieel naar Europa toe blijven dergelijke beleggingen een stevige beleggersmaag vragen.De uitgiften in euro met vlottende rente konden vlot binnensluipen bij diverse geldmarktfondsen, hoewel ook daar men een zeker saturatiegevoel krijgt. Recentelijk werd er immers reeds heel wat papier op de markt gebracht en heel wat fondsen kampen met een netto verminderende kapitaalinhoud, wegens de aanhoudende beweging van kapitaal uit de geldmarkt naar de verschillende aandelenmarkten.Caisse de Refinancement kon behoorlijk de wind in de zeilen krijgen op 10 jaar. Zeker de verzekeringsinstellingen toonden een meer dan behoorlijke beleggingshonger. Deze uitstekende debiteur kon dan ook tevreden op deze verhoging van een bestaande uitgifte terugblikken op het einde van de week.De Deutsche Ausgleichsbank biedt natuurlijk een buiten kijf staande kwaliteit, maar dit vertaalde zich in een niet erg genereuze prijszetting. De kopers waren meestal van Duitse origine. Invensys bracht zijn allereerste emissie op de internationale obligatiemarkt. Invensys is voornamelijk actief in engineering maar heeft tevens een zijspoor naar de elektronica toe gelegd. Deze Britse onderneming is zowat de marktleider in de fabricatie van controlesystemen die gebaseerd zijn op softwaretoepassingen. De kopers, meestal van institutionele aard, werden doorheen Europa gevonden, Al bij al hadden we dus een leuke obligatieweek waar de beleggers duidelijk opteerden voor het aankopen van langerlopende obligaties en hierdoor de rente verder lager dreven. Het totale uitgiftevolume liep de spuigaten niet uit, maar het huidige positivisme en het feit dat de we niet dadelijk bijkomende officiële rente-ingrepen hoeven te verwachten, zal zeker de nodige debiteuren naar het emissiefront lokken.