Amerikaanse uitgifteformule verovert Euro- obligatiemarkt

LONDEN (reuter) - Beleggers reageerden deze week entoesiast op een nieuw soort Euro-obligatie, waarvan de uitgifte op Amerikaanse leest is geschoeid. De leden van het uitgiftesyndikaat beloofden een vooraf bepaalde prijs aan te houden voor een Eurolening voor Nieuw-Zeeland. De plaatsingskommissie is eveneens op voorhand bepaald.