Advertentie
Advertentie

Amerikanen leggen schuld voor sterke yen bij Japan

(tijd) - Tijdens een geheime vergadering van het International Monetair Fonds (IMF) hebben de Verenigde Staten scherpe kritiek geuit op het economische beleid van Japan. De Amerikanen stellen Japan volledig verantwoordelijk voor de sterke yen en vragen om verdere renteverlagingen en een groter overheidstekort om de import aan te zwengelen. Het Japanse economische planbureau voorziet een langzame heropleving vanaf de tweede jaarhelft.Het planbureau gaf dinsdag de resultaten van haar jaarrapport, twee weken nadat de Japanse autoriteiten hadden toegegeven dat het economische herstel was stilgevallen. Het planbureau voorziet dat het economisch herstel later op het jaar terug van de grond komt. Deze verwachtingen worden overschaduwd door tegenvallende economische data. Voor het eerst in drie maanden viel de index van de voorlopende economische indicatoren in mei beneden de kritieke 50 punten-grens. Op een schaal van 100 noteerde de economische index in mei op 20.