AMEV en VSB fysiek één

(tijd) - VSB-groep, de spaarbankengroep van de Belgo- Nederlandse groep Fortis, bouwt een nieuw hoofdkantoor in Utrecht naast het AMEV-huis. Het nieuwe kantoorgebouw sluit aan bij het hoofdkantoor van de Nederlandse verzekeraar AMEV, die een alliantie aanhoudt met AG. De strategie van VSB en AMEV is erop gericht zoveel mogelijk van elkaars produkten te slijten via de wederzijdse kantoornetten. De integratie van beide groepen in een gebouw moet deze opzet vergemakkelijken. Het kantoor zal in 1995 klaar zijn.