Amnestie staat symbool voor Vlaamse onderdrukking

(tijd) - Het aantal mensen dat nog materiële schade ondervindt van de na-oorlogse repressie wordt op slechts enkele honderden geschat. Toch houdt het amnestie-debat Vlaanderen reeds jaren in zijn greep. Bij vele Vlamingen leeft de overtuiging dat de Belgische staat mensen tot kollaboratie heeft aangezet. Nu 50 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lijkt een verzoening mogelijk.