Advertentie
Advertentie

Amnesty laakt Europese oorlog tegen illegale immigratie

(tijd) - De mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwde gisteren tegen de uitwassen van de Europese oorlog tegen illegale immigratie. Amnesty laakt de louter repressieve aanpak van het vluchtelingenprobleem in Europa. Ze neemt aanstoot aan de maatregelen die vandaag op de tafel liggen van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg en eind volgende week van de EU-chefs in Sevilla.Angst lijkt de drijvende motor achter het huidige Europese beleid, meent Amnesty. De mensenrechtenorganisatie vreest dat echte vluchtelingen door het klimaat van angst en verdachtmakingen geen toegang krijgen tot Europa. Het asielrecht dreigt het kind van de rekening te worden.Amnesty toont aan dat het werkelijke aantal asielzoekers in de Europese Unie de voorbije tien jaar daalde, van 675.460 in 1992 tot 384.530 in 2001. De organisatie weerlegt ook het idee dat de meeste asielzoekers valse vluchtelingen zouden zijn, die in Europa enkel geld en welvaart zoeken. Volgens Amnesty behoren onder meer Irak, Afghanistan, Somalië en Kongo tot de belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers. Dat zijn landen waar interne conflicten zijn, waar mensenrechten geschonden worden en mensen op de vlucht zijn voor repressieve regimes of internationale sancties. In een open brief aan de Europese staats- en regeringsleiders vraagt Amnesty een meer evenwichtige benadering van het probleem van migratie en naleving van de mensenrechten. Amnesty vraagt dat de Europese leiders in Sevilla op een ondubbelzinnige manier het recht op asiel te bevestigen. Europa moet ook een strategie ontwerpen tegen racisme en discriminatie. KV