Amoco Chemicals investeert voor 6 miljard in Geel

(tijd) - Het hoofdkwartier in Chicago is akkoord: het licht springt op groen voor een investering van 6 miljard bij Amoco Chemicals Belgium te Geel. De investering houdt een sterke uitbreiding in van de bestaande produktie-eenheid van tereftaalzuur. Met de bouw van de fabriek zijn 3 miljoen arbeidsuren over twee jaar gemoeid, of werk voor 900 mensen. Nadien ontstaan alleszins 80 nieuwe arbeidsplaatsen bij Amoco, waar nu al 520 Kempenaars werken. Nog andere 'grote investeringen' kunnen volgen, heet het bij Amoco.