Amper 19 procent SZ-uitgaven hangt niet af van én inkomen én gezinssituatie

GENT (tijd) - Ruim 81 procent van alle sociale zekerheidsuitkeringen die naar gezinnen stromen, hangt af van zowel de gezinssituatie als het inkomen van de betrokkene. Bijna 8,6 procent van de uitgaven houdt alleen rekening met inkomen, 8,4 procent uitsluitend met de gezinstoestand, zo blijkt uit een onderzoek van de Gentse Universiteit. De studie geeft aan dat de inkomens- of gezinsmodulatie nog maar weinig ruimte laat voor meer selectiviteit.Een zicht krijgen op de omvang van het Belgische sociaal beleid is geen sinecure. Want hoewel er alleen al in het stelsel van de sociale zekerheid miljarden circuleren, was er tot voor kort geen instrument beschikbaar dat een overzicht kan geven van alle financiële stromen van sociale aard. De Vakgroepen Sociale Economie en Sociaal Recht van de Universiteit Gent kregen van de overheid de opdracht om die situatie recht te trekken. De resultaten van hun onderzoek kwamen dinsdag ter sprake op een studiedag.\rDe Gentse wetenschappers kozen voor een heel ruime definitie van 'sociale uitgaven'. Niet alleen de uitkeringen die gebeuren via het stelsel van sociale zekerheid tellen mee, álle uitgaven voor onderwijs en onderzoek, gezondheid (vooral ziekteverzekering), arbeid (hoofdzakelijk werkloosheid), ouderdom en overleven (vooral pensioenen), gezin, moederschap, jeugd, gehandicapten, huisvesting, cultuur en recreatie en maatschappelijk welzijn, zitten in het pakket, net als de fiscale uitgaven die er mee verband houden.