Amper 9 procent Belgische studenten werkt

(tijd) - Slechts 8,9 procent van de studerende Belgen tussen 15 en 29 jaar werkt. Van de belangrijkste 27 industrielanden scoren enkel Italië (4%), Griekenland (4,7%) en Luxemburg (7,8%) nog lager. Dat blijkt uit cijfers voor 2003 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).