Amro en Generale Bank zoeken naar "definitieve topstruktuur'

(tijd) - "Naar verwachting kunnen in 1989 belangrijke stappen worden gezet in het raam van de verregaande samenwerking met de Generale Bank,' aldus het jaarverslag van de Amro Bank dat gisteren werd vrijgegeven. Het jaarverslag gaat in de nakende samenwerking tussen de Generale Bank en de Nederlandse bank. Vooral juridische obstakels bij de uitbouw van een superstruktuur in de holding Tuba, scheppen de nodige problemen en maken de aangekondigde samenwerking moeilijk.