Amsterdam: Aegon

Het toegenomen geloof in een spoedig herstel van de Amerikaanse economie deed de AEX-index standhouden boven de grens van 500 punten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet de inflatie in Nederland in februari uitkomen op 3,8 procent, een gevoelige daling tegenover januari, maar hoog blijft in een Europese context. Voorts kregen de Nederlandse beleggers wederom een batterij bedrijfsresultaten te verwerken. In de financiële sector werd enigszins ontgoocheld gereageerd op de resultaten van Aegon. De verzekeraar boekte in 2001 weliswaar nog een winststijging van 16 procent, maar weigert voor 2002 een concreet groeipercentage naar voren te schuiven. Aegon verwacht wel dat de winst over 2002 normalerwijze minstens gelijk zal zijn aan die over 2001. Het resultaat over 2001 werd eveneens gekenmerkt door hoge uitzonderlijke opbrengsten en lasten. Voorts in de financiële sector ziet Van der Moolen de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening in 2001 terugvallen met 27 procent. In de VS versterkt Van der Moolen zijn positie op de NYSE via de acquisitie van Lyden. Het kleinere AOT heeft eveneens een moeilijk 2001 achter de rug: de groep incasseert een winstdaling van 56 procent.Ook Ahold, Numico en Nutreco pakten uit met de resultaten over 2001. Het resultaat van Ahold gaat zwaar gebukt onder uitzonderlijke lasten, zoals de devaluatie van de Argentijnse peso. De nettowinst komt uit op 1,1 miljard euro, wat vergelijkbaar is met de winst over 2000, in plaats van 1,5 miljard euro indien geen rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke items. Numico ziet de nettowinst over 2001 eveneens uitkomen op het niveau van 2000, weliswaar voor de afschrijving van goodwill. De beleggers reageerden positief op de aanstelling van een nieuwe CEO. Agrogroep Nutreco boekte in 2001 amper vooruitgang wat de ontwikkeling van de winst per aandeel aangaat. De omzet steeg wel met bijna 23 procent.