Amsterdam: Ahold

De Nederlandse aandelenmarkt slaagde er net als de andere Europese markten niet in de tweede beursweek van het jaar met winst af te sluiten. De aandacht van het beleggerspubliek ging naar de gevolgen van de crisis in Argentinië alsook naar enkele recent uitgebrachte macro-economische cijfers.In de distributiesector heeft Ahold duidelijk de start van het nieuwe beursjaar gemist. Het aandeel werd afgestraft na de publicatie van de omzetcijfers over 2001. Ahold boekte in 2001 weliswaar een omzetstijging van 27 procent tot meer dan 66 miljard euro, maar de beleggers hebben hun twijfels over welke groei er voor 2002 in de kaarten zit. Ahold heeft eveneens belangrijke activiteiten in Latijns-Amerika.Twee Nederlandse bedrijven, Unilever en CMS, lijken van de start van het nieuwe jaar gebruik te maken om enkele activiteiten van de hand te doen. Unilever verkoopt zijn raffinaderij voor eetbare oliën, Unimills, aan het Maleisische Golden Hope Plantations. CSM stoot de suikerwerkactiviteiten in China af wegens een te beperkte schaal. In Italië verkoopt CSM ook zijn activiteiten op het vlak van koffie en thee. In de financiële sector maakte het kleinere Van Lanschot bekend dat de winst over het afgelopen boekjaar een stijging vertoont. Van Lanschot dankt de hogere resultaten aan de groei in het aantal bankrelaties, de gunstige ontwikkeling van de rente-inkomsten en een strikte kostenbeheersing. In de bouwsector bevestigt Volkers Wessel Stevin de eerder uitgesproken winstverwachtingen voor 2001. VWS zou een 8 à 10 procent hoger nettoresultaat boeken en ook het orderboek voor 2002 zou goed gevuld zijn. De automatiseerder Océ ziet dan weer de winst uit de gewone bedrijfsvoering in 2001 met 31 procent terugvallen. De omzet vertoonde wel een stabilisatie tegenover het jaar 2000.