Amsterdam blijft buitenlandse makelaars weren

(tijd) - De beurs van Amsterdam verandert 'voorlopig' niets aan haar beleid tegenover buitenlandse effektenhuizen. Het Damrak behoudt de regeling die eist dat een makelaarshuis een kantoor moet hebben in Nederland om op de beurs van Amsterdam te handelen. Vooral voor het prijsgedreven handelssysteem ASSET bestaat veel buitenlandse interesse. Het Financieele Dagblad kaartte de stugge houding van Amsterdam in haar weekendeditie aan.De beslissing over een eventueel openstellen van het prijsgedreven ASSET, een kloon van het Londense SEAQ-International, blijft op verzet stuiten. De beurs van Amsterdam heeft daarom beslist het debat voorlopig te sluiten. Er is echter alleen sprake van uitstel, niet van afstel. Volgend jaar wordt de Europese richtlijn immers van kracht die de Europese beursmarkten moet liberalizeren. Het lijdt weinig twijfel dat de Amsterdamse beurs dan haar denkoefening nog eens zal moeten overdoen.