Amsterdam: VNU

De beleggers vroegen zich de voorbije week vooral af of de Amerikaanse centrale bank hen zou verrassen met een nieuwe renteverlaging. Dit bleek niet het geval te zijn. De AEX-index slaagde er niet in de herstelbeweging van de voortgaande week voort te zetten. Het aantal werklozen in Nederland blijft in stijgende lijn. In de maanden mei-juli kwamen er gemiddeld zon 6.000 werklozen bij.Het aandeel van de mediagroep VNU lag deze week bijzonder goed in de markt. VNU ziet in het eerste halfjaar de nettowinst voor goodwill en uitzonderlijke elementen met 5 procent stijgen tot 201 miljoen euro. VNU overtreft hiermee de in maart uitgesproken winstverwachtingen. Voor het volledige boekjaar gaat de groep uit van een gelijkaardige stijging als in het eerste halfjaar. De krantengroep Wegener ontsnapt dan weer niet aan de moeilijke gang van zaken in de mediasector. Wegener incasseert een daling van het bedrijfsresultaat met 35 procent in de eerste jaarhelft. De uitgever Wolters Kluwer slaagde er net als VNU in de beleggers aangenaam te verrassen met zijn cijfers voor het eerste halfjaar. De groep ziet de omzet met 6 procent klimmen en boekt een 1 procent hoger bedrijfsresultaat. Wolters Kluwer handhaaft de verwachtingen voor het gehele boekjaar en verwacht een 7 tot 9 procent hoger nettoresultaat.Andere ondernemingen die met cijfers naar buiten kwamen, waren Numico, Vopak en Getronics. De voedingsgroep Numico ziet de omzet en winst in de eerste jaarhelft met respectievelijk 3,2 en 31 procent dalen. Het resultaat van Vopak, actief in de chemische distributie, ligt 11,2 procent lager dan in vergelijkbare periode van 2001. Getronics behaalt verwachte resultaten in een moeilijke markt. Het bedrijfsresultaat komt uit op 60 miljoen euro ten opzichte van 85 miljoen euro in 2001. De textielgroep Ten Cate boekt dan weer een winststijging van 64 procent over het eerste halfjaar.