Amsterdamse beurs wil aanpassing fusieregels

(fda) - De Vereniging voor de Effektenhandel (Amsterdamse effektenbeurs) streeft naar de introduktie van nieuwe regels ten behoeve van verbetering van de positie van de aandeelhouder in het geval van een management buy-out (MBO) of een bod door een kontrolerende (groot-)aandeelhouder (CBO). Het bestuur van de beurs acht het wenselijk dat een dergelijke gedragskode in de fusiekode wordt opgenomen. De voorstellen van de beurs zijn daarom ter procedure-behandeling aan de fusie-kommissie voorgelegd.