Amsterdamse Effectenbeurs en EOE-Optiebeurs plannen fusie

(tijd) - De Amsterdamse Effectenbeurs en de EOE-Optiebeurs gaan een fusie nader bestuderen. De fusie is bedoeld om de Amsterdamse effecten- en derivatenmarkt een betere uitgangspositie te bieden in het licht van de toenemende internationale concurrentie. De fusie gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. De nieuwe beurs, Amsterdam Exchanges, neemt de aandelen van beide beurzen over.Gisteren hebben de twee grote Amsterdamse beurzen in parallel gehouden vergaderingen positief gereageerd op een verdere uitwerking van hun fusieplannen. Eind oktober wordt een nieuw en concreter plan verwacht. Bedoeling is dat de twee beurzen in een nieuw op te richten vennootschap, Amsterdam Exchanges (AEX), samensmelten. AEX zal alle aandelen verwerven van de Amsterdamse Effectenbeurs (AEB) en de EOE-Optiebeurs (EOE). Deze laatste worden werkmaatschappijen van de AEX.