Amsterdamse veiling

(tijd) - Christie veilt in Amsterdam op 26 april ruim 350 schilderijen, akwarellen en tekeningen door 19de-eeuwse kunstenaars. De markt blijkt momenteel gunstig voor kwalitatief goede werken uit vorige eeuw. Dit is merkbaar aan hetgeen het venduhuis kon bijeenbrengen.