Ana Patricia: geboren om bankier te zijn

'Geen vragen over persoonlijke thema's. Alleen over de bank! Oke?' Zo begint het interview met Ana Patricia Botin, de voorzitter van Banesto en erfgename van het grootste bankimperium in Spanje. In principe geeft Ana Patricia geen enkel interview meer. Maar omdat ze ooit een toezegging had gedaan aan deze correspondent, wilde ze woord houden. Toch moest er nog heel wat water door de Schelde en de Taag stromen alvorens een ferme toezegging van haar kant kon worden omgezet in een telefonisch interview en een privaat onderonsje van twee minuten na de presentatie van de kwartaalcijfers. Afgeschermd door haar staf van beleidsmedewerkers, blijven per e-mail gestuurde vragen aanvankelijk onbeantwoord. Pas na meerdere telefoontjes komt er een voorlopige versie, een week later gevolgd door een definitieve versie. Is daarmee het interview gedaan? Het lijkt er wel op. Na fors aandringen wordt een nieuw alternatief bedacht: het telefonische interview. Een bezoek aan haar prive-domein in het kantoor van Banesto wordt uitgesloten. 'Geen tijd', is het officiele commentaar. Veel nieuws is er niet onder de zon, want de 42-jarige Ana Patricia Botin heeft haar prive-leven altijd al zorgvuldig weten af te schermen. Het weinige dat van haar bekend is, betreft haar echtgenoot. Die heet Guillermo Morenes, en is een telg uit een Zuid-Spaanse aristocratische familie. Samen met hun drie zonen verdelen ze hun vrije tijd tussen het landhuis in de provincie Toledo en het familiekasteel in de Noord-Spaanse stad Santander. Daar wil ze dan nog wel eens een balletje golf slaan met haar zwager Severiano Ballesteros. Vader Emilio is voorzitter van Santander Central Hispano, haar in Schotland geboren moeder Paloma O'Shea staat bekend als een zeer getalenteerde pianiste. In de financiele wereld in Spanje wordt ze niet alleen geafficheerd als de vrouw die geboren is om bankier te zijn, maar geniet ze ook faam als 'de vrouw van ijzer'. In de praktijk valt dat allemaal best mee. Intellect, opleiding (o.a. in Harvard) en financieel inzicht hebben van haar een bankiersvrouw gemaakt die weet wat ze wil. Maar dat heeft niet kunnen beletten dat ze niets aan charme heeft ingeboet, een eigenschap die ze paart aan gedistingeerdheid en die ze moet onderwerpen aan de strakke regie van haar beleidsmedewerkers. HB