Analisten sceptisch over koersexplosies

De beurswaarde van de producenten van telecomapparatuur Alcatel en Ericsson is sinds begin oktober verveelvoudigd. Sinds begin dit jaar blijven de aandelen 70 tot 80 procent in het rood, maar het sentiment is minder zwartgallig geworden. Analisten noemen de koersexplosies overdreven en laten hun winstprognoses ongewijzigd. Volgens het onderzoeksbureau JCF ligt het gemiddelde door analisten gehanteerde koersdoel voor Alcatel en Ericsson respectievelijk 20 en 40 procent onder de huidige koers. Een ongewone situatie. De koers van Alcatel steeg sinds het dieptepunt van 8 oktober met 150 procent. Het koersherstel werd versterkt door de derdekwartaalresultaten die nochtans onder de verwachtingen uitkwamen. Alcatel boekte een omzetdaling op kwartaalbasis van 17 procent en een nettoverlies van 1,4 miljard euro. Belangrijker was dat Alcatel de vrees van sommige beleggers van een nakend faillissement kon wegnemen. De schuldpositie daalde met 236 miljoen euro tot 1 miljard euro. Alcatel verminderde de vaste kostenbasis met 10 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het werkkapitaal werd teruggebracht tot 15 procent van de omzet. Alcatel voorziet een seizoensgebonden omzetstijging in het vierde kwartaal van minstens 10 procent. De groep rekent vooral op de netwerkdivisie. De vraag naar ADSL in Europa en China blijft gezond. De optische divisie staat er het slechtst voor. Marktleider Corning verwacht in 2003 geen herstel van de glasvezelmarkt. Ook de gsm-divisie blijft verlieslatend. Het lukte Alcatel niet de activiteiten te verkopen. De koers van Ericsson is sinds eind september verdubbeld. Ook de Zweedse marktleider in mobiele telecomapparatuur scoort onder de verwachting. De omzet daalde op kwartaalbasis met 11 procent, terwijl de bestellingen met 29 procent daalden. Positief was wel dat de operationele kosten op kwartaalbasis met 6 procent werden teruggedrongen.Ook Ericsson maakt zich op voor een seizoensgerelateerd omzetherstel met 20 procent in het vierde kwartaal. Na de succesvolle kapitaalverhoging in september stijgen de kansen dat Ericsson uit de crisis komt zonder nood aan bijkomende financiële middelen. Door de beperkte zichtbaarheid hebben analisten het moeilijk een waardering te plakken op Ericsson. De groep voorziet in 2002 een daling van de markt met 20 procent in plaats van 15 procent. Maar de grootste vraag is hoe de markt er in 2003 zal uitzien.Op korte termijn zal de koers van Ericsson vooral beïnvloed worden door sentiment. Positief kan de lancering zijn van nieuwe diensten door grote mobiele operatoren zoals Vodafone. Daartegenover staan niet aflatende aankondigingen van mobiele operatoren omtrent de inkrimping van hun investeringsbudgetten. Analisten vinden een verbetering van de rendabiliteit of solvabiliteit door het verlagen van de kosten geen voldoende reden om Alcatel of Ericsson te kopen. Sommige kosten, zoals het werkkapitaal, kan het management niet blijven terugdringen. Slechts als er een daadwerkelijk herstel is van de markt, kunnen beide aandelen op lange termijn een mooi potentieel bieden. Tot zover blijven beide aandelen gereserveerd voor speculanten of beleggers met een zeer hoog risicoprofiel. CDR