Analisten verwachten KLM-verlies

AMSTERDAM (reuter) - Analisten verwachten dat KLM binnenkort een verlies van 40 tot 75 miljoen gulden zal aankondigen voor het derde kwartaal. Vorig jaar bedroeg het tekort in die periode 240 miljoen gulden. Tijdens het eerste en tweede kwartaal boekte KLM respektievelijk een netto-winst van 135 en 192,5 miljoen gulden. De meeste waarnemers denken dat het volledige boekjaar met een netto-winst van 175 tot 250 miljoen gulden zal afgesloten worden. Tijdens het boekjaar 1990-1991 leed KLM een netto-verlies van 630 miljoen. Dit cijfer bevatte wel een uitzonderlijke provisie voor de herstruktureringskosten. Na veel aandacht te hebben besteed aan besparingen, is KLM nu op zoek naar een groter marktaandeel in Europa.