Analisten vinden Noorse werkloosheid te laag

In Noorwegen zit nu 1,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk. De werkloosheidsgraad is er één van de laagste binnen de landen van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling. Niettemin zijn een aantal ekonomisten ontevreden. De Noorse werkloosheid moet toenemen, wil de ekonomie meer flexibel en kompetitief worden, stellen zij. Een aantal politieke en strategische overwegingen pleiten hier echter tegen.