Analoge chips onmisbaar in digitale wereld

Hoewel de digitalisering steeds verder oprukt, blijft een substantieel deel van de chipsector voorbehouden aan de analoge chip. Ook in de toekomst blijft de analoge chip onmisbaar en de groei van dit deelsegment zal volgens analisten zeker niet onderdoen voor die van de digitale tegenhanger. Bedrijven gespecialiseerd in analoge chips hebben wel een aantal elementen gemeen met hun digitale tegenhangers: zij gingen vorig jaar door de zwaarste crisis die ze ooit meemaakten, en zijn duur gewaardeerd.