Anciaux breekt lans voor meer vrije tijd

(tijd) - De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), zoekt naar originele beleidsvoorstellen om de Vlaming meer vrije tijd te bezorgen. De minister van Vrije Tijd wil zo de kwaliteit van het leven in Vlaanderen verhogen. Anciaux zei dat op de studiedag Tijd op de agenda, waar de resultaten van het Tijdsbudgetonderzoek TOR'99 werden besproken.Anciaux is ervan geschrokken dat de Vlaming gemiddeld bijna twee uur per dag, of juist 13 uur en 22 minuten per week, naar televisie kijkt. Dat is problematisch, want uit ander onderzoek blijkt dat de televisie negatief inwerkt op het sociale leven en het verenigingsleven. De tijd die wordt besteed aan televisiekijken, staat alvast in schril contrast met de 1 uur en 23 minuten per week die wordt vrijgemaakt voor het verenigingsleven, de 51 minuten voor sport en het uur voor cultuur en vermaak.De Vlaming zou volgens minister Bert Anciaux over meer en betere vrije tijd moeten beschikken. Anciaux denkt aan flexibele systemen van tijdskrediet, variabele werkuren, dichter bij huis werken enzovoort. Maar hij stelt ook voor de schooltijd te beperken tot bijvoorbeeld 1 uur s middags, waarna de kinderen kunnen sporten, muziek maken en spelen.