Anciaux maakt werk vaninvoering leenvergoeding

(tijd) - De Vlaamse regering nam maandagavond, op voorstel van de minister van Cultuur, Bert Anciaux (VU&ID), de principebeslissing een Vlaams systeem van leenvergoeding op te richten. Bij de opmaak van de begroting voor 2002 was daarvoor al 3,7 miljoen euro (150 miljoen frank) gereserveerd.