Advertentie
Advertentie

Anciaux trekt half miljoen euro meer uit voor private archieven

(tijd) - De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux, trekt in zijn begroting 2003 ten minste een half miljoen euro meer uit voor de private archieven. De commissie-Cultuur van het Vlaams Parlement keurde gisteren unaniem een voorstel van decreet goed dat de structurele subsidiëring van de privaatrechtelijke culturele archieven regelt. Het is de bedoeling dat over het voorstel nog voor het reces plenair gestemd wordt.