Advertentie
Advertentie

Anciënniteit Sabena-personeel hindert overname

(tijd) - De werknemers van het failliete Sabena die binnen zes maanden na het faillissementsvonnis van 7 november aan de slag gaan bij een bedrijf dat een of meer Sabena-activiteiten overneemt, behouden hun hoge en dure anciënniteit. De anciënniteit bepaalt het salaris en de opzegtermijnen. Pas zes maanden na het faillissement vervalt de anciënniteit.