Advertentie
Advertentie

Andere spelregels voor ruimtelijke ordening

(tijd) - In zijn nogal roemloze geschiedenis van de ruimtelijke ordening begint Vlaanderen een nieuw hoofdstuk te schrijven. Gisteren werd het decreet van 18 mei 1999 van kracht, dat de spelregels voor het ruimtelijkeordeningsbeleid wijzigt. In het vernieuwde, gedecentraliseerde planning- en vergunningstelsel krijgen de provincies en de gemeenten een zwaardere verantwoordelijkheid. Critici menen dat veel gemeentebestuurders niet aan de druk van hun kiezers zullen kunnen weerstaan en dat de deur is opengezet voor nog meer ruimtelijke wanorde. Maar de gemeenten krijgen hun ruimere bevoegdheid niet onvoorwaardelijk en de Vlaamse overheid zal de kwaliteit van hun ruimtelijk beleid bewaken.